trappemanual

Trappemanual - TEK17

Hvor mye plass trenger en trapp?

Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredstiller kravene i Byggeforskriften.

Nedenfor er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger, forutsatt etasjehøyde maks 277 cm og
15 opptrinn. (Ved større etasjehøyde bør antall opptrinn økes, og det må derved også
avsettes større areal til trappen.)
Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

For mer informasjon kan du lese trappemanualen utarbeidet av Norske Trevarer som du finner under.

trappemanual

TRAPPEMANUAL

Ønsker du å vite mer?
Last ned trappemanualen på knappen til høyre.

Hvordan går du frem for å bestille en trapp?